fbyt
twtw
ytnews
Sieć warsztatów samochodowych zapraszamy
www.krugerQ.com
DCI700 stół probierczy KrugerQ
Alwi L.Wieja Bosch Delphi Diesel Centrum
Regeneracja pomp vp 30 i vp 44 pompy wtryskowe
Wtryskiwacz Bosch piezo regeneracja test ima code Quality scan
Serwis testera diagnostycznego Kts 540 Kts 350 Kts 250
Wyposażenie serwisów samochodowych ,hurtowe ceny Esi 2.0 Wtryskiwacze dpf regeneracja .

BEA 055 - BEA UNI

BEA Analizator spalin BEA 050 i UNI 12.900zł netto

Dlaczego analiza spalin jest tak ważna?

Wykorzystanie analizatora spalin do diagnostyki silników z zapłonem iskrowym jest przydatne dla współczesnych pojazdów posiadających na wyposażeniu znormalizowane układy diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD . Informacje związane z rzeczywistym składem spalin emitowanych z rury wydechowej umożliwia doprecyzowanie potencjalnych przyczyn usterek związanych z nieprawidłowym procesem spalania oraz oczyszczania spalin .

Prawidłowe zakresy składu poszczególnych składników spalin należy zawsze porównać z danymi dostarczanymi przez producenta pojazdu, które są dostępne np. w diagnoskopie FSA7xx doposażonym w analizator spalin oraz posiadającym abonament na oprogramowanie CompacSoft[plus] FSA7xx .

Zakresy pomiarowe analizatora spalin są następujące :
CO tlenek węgla 0 ... 10.00 % obj.
HC węglowodory (w przeliczeniu na n- heksan)

0 ... 9999 ppm CO2 dwutlenek węgla 0 ... 18 % obj. O2 tlen 0 ... 22 % obj. λ współczynnik nadmiaru powietrza lambda 0,500 ... 2,000

Analizator spalin współpracujący z diagnoskopem FSA7xx daje możliwość wykonania pomiarów w trybie automatycznym z uwzględnieniem temperatury silnika oraz prędkości obrotowej mierzonych przy pomocy sond FSA lub za pomocą diagnozy OBD przez moduł KTS.

Przykład zakresu składu spalin dla sprawnego katalizatora :

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta cenowa niewiążąca.

Przykład zakresu składu spalin dla niesprawnego katalizatora

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

 

Przykład zakresu składu spalin np. dla nieszczelnego zaworu recyrkulacji spalin:

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

 

Przykład zakresu składu spalin dla bogatej mieszanki np. uszkodzenie czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym:

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

Przykład zakresu składu spalin np. dla nieszczelnego układu wtórnego napowietrzania spalin:

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350


Przykład zakresu składu spalin przy wypadaniu zapłonów dla jednego z cylindrów silnika :

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

Przykład zakresu składu spalin dla mieszanki ubogiej np. przy zbyt niskim ciśnieniu paliwa :

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

Przykład wykorzystania analizatora spalin (pomiar węglowodorów HC) do oceny szczelności wtryskiwacza bez potrzeby jego demontażu z głowicy silnika w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny:

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350

Szanse na szybkie i skuteczne ustalenie przyczyny usterki zwiększają się dzięki jednoczesnemu zastosowaniu kilku metod diagnostycznych: analizie składu spalin, odczytowi parametrów pracy oraz ewentualnych kodów błędów oraz bezpośredniemu sprawdzeniu elementów wykonawczych i czujników na co pozwala diagnoskop Bosch FSA wyposażony w tester usterek KTS oraz analizator spalin BEA.

KTS250#DCI700#DCU220#KTS560#KTS350