fbyt
twtw
ytnews
Sieć warsztatów samochodowych zapraszamy
www.krugerQ.com
DCI700 stół probierczy KrugerQ
Alwi L.Wieja Bosch Delphi Diesel Centrum
Regeneracja pomp vp 30 i vp 44 pompy wtryskowe
Wtryskiwacz Bosch piezo regeneracja test ima code Quality scan
Serwis testera diagnostycznego Kts 540 Kts 350 Kts 250
Wyposażenie serwisów samochodowych ,hurtowe ceny Esi 2.0 Wtryskiwacze dpf regeneracja .

Esi 2.0 Esi Tronic

Oprogramowanie diagnostyczne Bosch ESI[tronic] 2.0 Online ułatwia codzienną pracę w warsztacie i zwiększa efektywność działalności. Wraz z aktualizacją do wersji 2021/3 dostarczamy jak zwykle praktyczne funkcje oraz prawdziwe innowacje w warsztatach.

 

Nowa aktualizacja wprowadza funkcję Secure Diagnostic Access (SDA), która w przyszłości umożliwi użytkownikowi przeprowadzanie obszernej diagnostyki w zabezpieczonych przed dostępem pojazdach VW, Audi, Seat i Skoda. Gama pojazdów objętych nową funkcją „SDA” będzie stale poszerzana o kolejne marki z ochroną danych.

 

Wraz z ostatnią, majową aktualizacją online, oryginalne informacje producentów zostały już po raz pierwszy zintegrowane z ESI[tronic] 2.0 Online.

 

Początkowo byli to producenci samochodów Mercedes-Benz, BMW, Fiat i Ford. Ta zawartość będzie również stale poszerzana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

 

W przyszłości integracja danych dotyczących napraw i serwisowania ze źródeł producenta obejmie również fabryczne schematy elektryczne.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

 

Polecamy zestawy diagnostyczne do Passthru Kts 960 i Kts 980

 

Secure Diagnostic Access (SDA) – ustandaryzowane rozwiązanie firmy Bosch umożliwiające dostęp do zabezpieczonych danych diagnostycznych pojazdów   

 

Aby chronić elektronikę pojazdów w nowych modelach, wielu producentów już teraz stosuje indywidualne rozwiązania o różnych wymaganiach i koncepcjach dotyczących dostępu. Ta zdezorganizowana sytuacja stanowi poważne wyzwanie techniczne i administracyjne szczególnie dla niezależnych warsztatów wielomarkowych. Dzięki nowej funkcji Secure Diagnostic Access, w skrócie SDA, program Bosch ESI[tronic] 2.0 Online zaoferuje użytkownikom centralne, zintegrowane i ustandaryzowane rozwiązanie, które umożliwia łatwy dostęp do zabezpieczonych danych pojazdu dla marek uczestniczących w programie ochrony danych.

 

Korzystając z SDA, pracownik warsztatu nie musi już poruszać się po różnych portalach producentów, rejestrować się, logować, a w niektórych przypadkach pilnować różnych opcji płatności. SDA łączy indywidualne rozwiązania producentów pojazdów i jest częścią Diagnozy Sterowników oprogramowania ESI[tronic] 2.0 Online.

 

Ten wygodny dostęp do chronionych danych pojazdu jest możliwy dzięki tak zwanemu identyfikatorowi Bosch ID, który składa się z nazwy użytkownika i hasła. Pracownik warsztatu otrzymuje ten identyfikator po zakończeniu jednorazowej rejestracji. Pracownik jest prowadzony przez proces rejestracji, wyraźnie widoczny w ESI[tronic] 2.0 Online. Ta funkcja jest dostępna wraz z Update 2021/3.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

 

Wraz z Updatem 2021/3.01 i kolejnymi aktualizacjami, użytkownik może wreszcie przeprowadzić obszerną diagnostykę pojazdów VW, Audi, Seat i Skoda z zabezpieczonym dostępem. Zasięg SDA jest stale rozszerzany, ponieważ coraz więcej producentów chroni swoje kolejne pojazdy przed nieautoryzowanym dostępem. Bosch jest w bliskim kontakcie z różnymi producentami pojazdów, aby w odpowiednim czasie wprowadzać dalsze fabryczne rozwiązania do SDA.

 

 

 

Pracownik warsztatu może korzystać ze swojego osobistego identyfikatora Bosch nie tylko w celu uzyskania dostępu do chronionych zawartości diagnostycznych w ramach ESI[tronic] 2.0 Online, ale także do wielu innych aplikacji Bosch – zarówno profesjonalnych, jak i prywatnych – takich jak e-rower lub Smart-Home. W ramach jednorazowego procesu rejestracji, oprócz utworzenia Bosch ID, może być wymagana identyfikacja użytkownika online. W tym celu, podobnie jak w przypadku otwarcia internetowego konta bankowego, identyfikacja online dokonywana jest przez zewnętrznego usługodawcę za pomocą dokumentu tożsamości pracownika.

 

Dzięki SDA warsztat nie musi martwić się o rozliczenia i opłaty. SDA oferuje coś w rodzaju stawki ryczałtowej. Koszty korzystania z chronionych danych diagnostycznych są już zawarte w opłacie licencyjnej za Diagnozę Sterowników (SD).

 

Bez dostępu do chronionych funkcji diagnostycznych warsztat może często przeprowadzać jedynie bierną diagnostykę pojazdu klienta, na przykład odczyt kodów usterek. Aktywne prace diagnostyczne, takie jak kalibracja systemów wspomagania kierowcy, nie są już wtedy możliwe. Nawet resetowanie wskaźnika serwisowego może nie być już możliwe. Dzięki centralnemu dostępowi za pośrednictwem SDA do zawartości diagnostycznych chronionych przed dostępem przez różnych producentów, warsztat zapewnia sobie konkurencyjność, ponieważ może kontynuować szeroko zakrojoną diagnostykę w wielu modelach pojazdów w sposób oszczędzający czas i efektywny.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

 

Integracja danych dot. napraw i serwisowania ze źródeł producenta.

 

Warsztaty motoryzacyjne coraz częściej mają do czynienia z bardziej złożonymi procesami napraw i serwisowania, takimi jak naprawa układów elektrycznych, kalibracja systemów wspomagania kierowcy, a nawet wymiana poszczególnych podzespołów.

 

W celu poprawy informacji dotyczących napraw i serwisowania dostarczanych w ESI[tronic] 2.0 Online, koncepcja tworzenia danych została zmieniona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem UE. Od czasu aktualizacji online w maju tego roku Bosch oferuje swoim użytkownikom oryginalne informacje fabryczne, na przykład informacje o lokalizacji podzespołów, instrukcje montażu i demontażu, a także ilustracje 3D i zdjęcia podzespołów oraz przyporządkowanie do poszczególnych modeli pojazdów. W przyszłości schematy elektryczne będą również integrowane na bazie danych fabrycznych.

 

Obecnie informacje ze źródeł producentów obejmują takie marki jak Mercedes-Benz, BMW, Fiat i Ford. Zawartość i marki będą stopniowo rozbudowywane w ciągu roku

 

Bosch łączy w ten sposób znany poziom szczegółowości oprogramowania diagnostycznego z informacjami dotyczącymi napraw i serwisowania pochodzącymi ze źródeł producenta. Mogą obowiązywać ograniczenia krajowe. Dalsze informacje dotyczące napraw i serwisowania są stale opracowywane przez firmę Bosch i są udostępniane bez żadnych ograniczeń.     

 

Pokrycie przez SD systemów wysokiego napięcia w modelach Mercedes-Benz.

 

Kompleksowa diagnostyka pojazdów elektrycznych i hybrydowych marki Mercedes-Benz.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

 

Promocja 2021

Final Version program finalny który nie gaśnie dla testerów Kts 200 i Kts 340 cena 2200zł netto 

Esi Tronic 2.0 diagnostyka program 1 razowy bez abonamentu do wszystkich testerów Bosch

cena tylko 3900zł netto 

Nowy ekran startowy z 3 zakładkami dla diagnostyki: - przegląd systemów - naprawa - zadania serwisowe

Promocja Kts Truck 2019 

Kts Truck OHW1 

Kts Truck OHW2 

Promocje na 2019/01 

KTS TRUCK OHW1-2  1 rok zobacz plik -Kts truck ohw1 ohw2 1 rok

KTS TRUCK OHW1-2 36 miesięcy zobacz plik -Kts Truck ohw1 ohw2 36mie

Promocja 2019 (abonament 1 rok )

OHW 1 Maszyny rolnicze AGRi - 2400zł 

OHW 2 Maszyny budowlane - 4700zł 

Esi Truck Diagnoza - 4300zł

Link do aktualnych modeli Kts Truck OHW 

https://www.downloads.bosch-automotive.com/pl/ddm/esi20-eu/

Nowa funkcjonalność Diagnozy Easy łatwy w obsłudze.

Nowy ekran startowy z trzema zakładkami dla diagnostyki: - przegląd systemów - naprawa - zadania serwisowe

Przegląd systemów 

-Jeden przycisk “Wyszukiwanie systemu” w celu uruchomienia identyfikacji sterowników

-Wyniki wyszukiwania z nowymi funkcjami

-Wyświetlanie „Szczegóły usterki“

-Możliwość wykonania „Kasuj wszystkie usterki“

-Bezpośredni wybór systemu ze wszystkimi funkcjami 

Naprawa

 W zakładce „Naprawa“po wybraniu grupy systemów wyświetlane są zamontowane systemy.

Możliwości 

-Łatwe korzystanie dzięki wprowadzeniu uproszczenia

-Pozostawiono tylko „Pokaż wszystko < = > Pokaż zamontowane“ (Wszystkie, Zamontowane)

-Bezpośredni wybór ze wszystkimi funkcjami

-Wyszukiwanie systemu w ramach jednej grupy systemów

-Wszystkie grupy oraz systemy są w dalszym ciągu dostępne i można je zaznaczać

Zadania serwisowe

Wykonywanie zwykłych prac serwisowych i związanych z przeglądami okresowymi wymaga dzisiaj korzystania w coraz większym stopniu z Diagnozy sterowników.
W zakładce “zadania serwisowe “ użytkownik znajdzie obszerny wybór zadań serwisowych, który połączy go bezpośrednio, szybko i niezawodnie z odpowiednim systemem sterowania w pojeździe.

Możliwości 

-Po lewej stronie znajduje się Zadanie serwisowe, a po prawej czynność serwisowa (brak systemów)

-Tyko jeden przycisk w celu uruchomienia czynności serwisowej (także, gdy funkcja jest rozdzielona między kilka systemów)

Diagnoza sterowników

Wyświetlanie wartości pogrupowanych do 4 lub do 8 wartości rzeczywistych

-Graficzna prezentacja

-Kursor do pomiaru sygnału

-Informacja o pojeździe - wyposażenie w systemy ESI [tronic] 2.0

-Diagnoza lub Wyszukiwanie usterek tylko poprzez jedno kliknięcie

Cennik do pobrania -../pliki/PDF Oferty Bosch/Esi(Tronic)2.0 Eps Kts.pdf

CAS[plus] w obu kierunkach - SIS linkowane do SD - Esi Tronic 2.0 SD CAS 

Mniej kliknięć = szybciej do celu Esi Tronic 2.0 oprogramowania 1 razowe 

Taka sama funkcjonalność jak w ESI[tronic] Classic Esi Tronic Truck 

Schematy przeglądów (M) - linkowanie do SD  Esi Tronic 2.0 BIKE Upgrade 

Jednym kliknięciem do celu – resetowanie wskaźnika serwisowego  Esi Tronic TSB

 

Bosch Esi2.0 

Części zamienne cross wykaz elementów technologie naprawcze

ESI 2.0 A             Silnik programu

Aplikacje i funkcje

Wyposażenie pojazdów - 32 000 modeli samochodów osobowych,

19 000 pojazdów użytkowych,

8 000 motocykli, 8 000 ciężarówek,

ciągników i samochodów specjalnych

Rozpoznawanie pojazdu po numerze klucza 

73 000 rozpoznawanych pojazdów i silników

ESI 2.0 ZF           Części zamienne ZF Services

Katalog części zamiennych Sachs, Lemförder, Boge i ZF Parts

Informacje o montażu amortyzatorów, sprzęgieł, elementów sterowniczych, momenty dokręcania, dane

do geometrii koł, dane nastawcze, informacje o narzędziach

ESI 2.0 D            Wykaz części do zespołów dieslowskich 

51 000 list części zamiennych, a na nich 380 000 części

Schematy rozłożonych podzespołów

Funkcja przybliżania widoku

ESI 2.0 E            Wykaz części do zespołów elektrycznych 

18 000 list części i 383 000 części zamiennych

Schematy rozłożonych podzespołów

Funkcja przybliżania widoku

ESI 2.0 F             Archiwalny wykaz części zamiennych

1 600 list części do starych modeli pojazdów

Układu elektryczne, dieslowskie i pneumatyczne

ESI 2.0 ZD         Wykaz części do pomp wtryskowych Zexel 

Oprogramowanie Zexel

Katalog produktów dieslowskich Zexel

Schematy rozłożonych podzespołów

Czasy naprawcze i serwisowanie

Moduły programu ESI[tronic] umożliwiające planowanie czasu naprawy, serwisowania oraz

uzyskanie informacji o częściach zamiennych innych producentów.

Moduł  Funkcja

ESI 2.0 B            Czasy naprawcze 

ESI 2.0 S            Serwis, inspekcje, elementy podlegające zużyciu

ESI 2.0 TD          TecDoc

Czasy naprawcze i serwisowanie

Moduły programu ESI[tronic] umożliwiające planowanie czasu naprawy, serwisowania oraz uzyskanie informacji

o częściach zamiennych innych producentów. 

Moduł  Funkcja

ESI 2.0 B         Czasy naprawcze cennik - 

ESI 2.0 S          Serwis, inspekcje, elementy podlegające zużyciu

Cennik 

ESI 2.0 TD         TecDoc Cennik 

Podzespoły

Moduły programu ESI[tronic] umożliwiające naprawę podzespołów firmy Bosch.

Moduł  Funkcja

ESI 2.0 K           Technologia napraw podzespołów

Instrukcje napraw, informacje i komunikaty serwisowe dla podzespołów dieslowskich i elektrycznych 

Powiązanie z modułami D (części dieslowskie), E (części elektryczne) i W (dane regulacyjne pomp wtryskowych)

ESI 2.0 W          Dane regulacyjne pomp wtryskowych

Dane do ponad 12 000 rzędowych pomp wtryskowych i 2 000 pomp rozdzielaczowych VE

Kompletne informacje niezbędne do testowania pomp

Przedstawienie wszystkich kroków naprawczych w odpowiedniej kolejności

ESI 2.0 ZW         Dane regulacyjne pomp wtryskowych Zexel

 

MODUŁY ESI 2.0 Bosch Pakiety 3 letnie abonamenty 338190980 informacja .

Moduły programu ESI[tronic] umożliwiające przeprowadzanie diagnostyki i napraw:

instrukcje napraw, schematy

komfortu, informacje techniczne. 

Moduł  Funkcje

ESI 2.0 A            Silnik programu

Aplikacje i funkcje

Wyposażenie pojazdów - 32 000 modeli samochodów osobowych, 19 000 pojazdów użytkowych, 8 000 motocykli, 8 000 

ciężarówek, ciągników i samochodów specjalnych

Rozpoznawanie pojazdu po numerze klucza

73 000 rozpoznawanych pojazdów i silników

ESI 2.0 SD        Diagnoza Sterowników

Instrukcje diagnozy sterowników dla pojazdów wielu marek

Systemy sterowania pracą silnika Boscha i innych producentów 

ESI 2.0 SIS          System Informacji Serwisowych

Instrukcje rozwiązywania problemów dla pojazdów wielu marek

Systemy sterowania pracą silnika Boscha i innych producentów

ESI 2.0 TSB        Techniczny Serwis Informacyjny

Szybki dostęp do informacji o popularnych usterkach

Proste rozpoznawanie przyczyn

Typowe objawy usterki

Sprawdzone wskazówki

ESI 2.0 M           Mechanika

Dane diagnostyczne i okresy serwisowe

Dane techniczne pojazdów

Dane do geometrii i tabele ciśnień opon

Instrukcje montażu i demontażu pasków napędowych

ESI 2.0 P             Schematy układów komfortu i bezpieczeństwa

Schematy obwodów elektrycznych samochodów wielu marek zaprezentowane w ustandaryzowanej formie

24 tysiące kompletych schematów obwodów przypisanych do 886 tysięcy wersji pojazdów

Możliwości przybliżania widoku i wydruku

ESI 2.0 Truck OHW OHW 1    Pojazdy użytkowe

wszystko dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów użytkowych: diagnoza sterowników, system informacji

serwisowych, schematy przeglądów, katalog części zamiennych, wskazówki montażowe

ESI[tronic] 2.0 - diagnostyka całopojazdowa 

Oprogramowanie ESI[tronic] umożliwia przeprowadzanie diagnostyki i napraw, dobór części zamiennych, a także

ułatwia ocenę czasu trwania napraw i serwisowanie samochodów.

Oprogramowanie opracowano w koncepcji modułowej - każdy serwis samochodowy wyposaża się w silnik programu

oraz w te moduły, które są dla niego niezbędne do pracy.

 

 KTS 250 tester usterek promocja zapraszamy okazje 

 

ESITRONIC 2.0 Dystrybutor Alwi L.Wieja

Esi 2.0 ESI tronic to profesjonalne oprogramowanie zawierające dane techniczne niezbędne w procesie naprawy. Firma BOSCH oferuje swoje oprogramowanie z możliwością wyboru komponentów zawierających informacje o określonej tematyce: wyposażenie pojazdów, naprawy mechaniczne, schematy elektryczne, itp. Daje to możliwość dostosowania zakresu oprogramowania do faktycznych potrzeb serwisów i do najczęściej wykonywanych napraw.

Oprogramowanie ESI[tronic] charakteryzuje się szerokim pokryciem rynku i dzięki częstym aktualizacjom gwarantuje dostęp do aktualnych danych.

Oprogramowanie diagnostyczne Bosch ESI[tronic] 2.0 Online ułatwia codzienną pracę w warsztacie i zwiększa efektywność działalności. Wraz z aktualizacją do wersji 2021/3 dostarczamy jak zwykle praktyczne funkcje oraz prawdziwe innowacje w warsztatach.

Nowa aktualizacja wprowadza funkcję Secure Diagnostic Access (SDA), która w przyszłości umożliwi użytkownikowi przeprowadzanie obszernej diagnostyki w zabezpieczonych przed dostępem pojazdach VW, Audi, Seat i Skoda. Gama pojazdów objętych nową funkcją „SDA” będzie stale poszerzana o kolejne marki z ochroną danych.

 

Wraz z ostatnią, majową aktualizacją online, oryginalne informacje producentów zostały już po raz pierwszy zintegrowane z ESI[tronic] 2.0 Online.

Początkowo byli to producenci samochodów Mercedes-Benz, BMW, Fiat i Ford. Ta zawartość będzie również stale poszerzana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

W przyszłości integracja danych dotyczących napraw i serwisowania ze źródeł producenta obejmie również fabryczne schematy elektryczne.

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

Polecamy zestawy diagnostyczne do Passthru Kts 960 i Kts 980

 

 

Secure Diagnostic Access (SDA) – ustandaryzowane rozwiązanie firmy Bosch umożliwiające dostęp do zabezpieczonych danych diagnostycznych pojazdów   

Aby chronić elektronikę pojazdów w nowych modelach, wielu producentów już teraz stosuje indywidualne rozwiązania o różnych wymaganiach i koncepcjach dotyczących dostępu. Ta zdezorganizowana sytuacja stanowi poważne wyzwanie techniczne i administracyjne szczególnie dla niezależnych warsztatów wielomarkowych. Dzięki nowej funkcji Secure Diagnostic Access, w skrócie SDA, program Bosch ESI[tronic] 2.0 Online zaoferuje użytkownikom centralne, zintegrowane i ustandaryzowane rozwiązanie, które umożliwia łatwy dostęp do zabezpieczonych danych pojazdu dla marek uczestniczących w programie ochrony danych.

Korzystając z SDA, pracownik warsztatu nie musi już poruszać się po różnych portalach producentów, rejestrować się, logować, a w niektórych przypadkach pilnować różnych opcji płatności. SDA łączy indywidualne rozwiązania producentów pojazdów i jest częścią Diagnozy Sterowników oprogramowania ESI[tronic] 2.0 Online.

Ten wygodny dostęp do chronionych danych pojazdu jest możliwy dzięki tak zwanemu identyfikatorowi Bosch ID, który składa się z nazwy użytkownika i hasła. Pracownik warsztatu otrzymuje ten identyfikator po zakończeniu jednorazowej rejestracji. Pracownik jest prowadzony przez proces rejestracji, wyraźnie widoczny w ESI[tronic] 2.0 Online. Ta funkcja jest dostępna wraz z Update 2021/3.

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

 

 

Wraz z Updatem 2021/3.01 i kolejnymi aktualizacjami, użytkownik może wreszcie przeprowadzić obszerną diagnostykę pojazdów VW, Audi, Seat i Skoda z zabezpieczonym dostępem. Zasięg SDA jest stale rozszerzany, ponieważ coraz więcej producentów chroni swoje kolejne pojazdy przed nieautoryzowanym dostępem. Bosch jest w bliskim kontakcie z różnymi producentami pojazdów, aby w odpowiednim czasie wprowadzać dalsze fabryczne rozwiązania do SDA.

 

Pracownik warsztatu może korzystać ze swojego osobistego identyfikatora Bosch nie tylko w celu uzyskania dostępu do chronionych zawartości diagnostycznych w ramach ESI[tronic] 2.0 Online, ale także do wielu innych aplikacji Bosch – zarówno profesjonalnych, jak i prywatnych – takich jak e-rower lub Smart-Home. W ramach jednorazowego procesu rejestracji, oprócz utworzenia Bosch ID, może być wymagana identyfikacja użytkownika online. W tym celu, podobnie jak w przypadku otwarcia internetowego konta bankowego, identyfikacja online dokonywana jest przez zewnętrznego usługodawcę za pomocą dokumentu tożsamości pracownika.

Dzięki SDA warsztat nie musi martwić się o rozliczenia i opłaty. SDA oferuje coś w rodzaju stawki ryczałtowej. Koszty korzystania z chronionych danych diagnostycznych są już zawarte w opłacie licencyjnej za Diagnozę Sterowników (SD).

Bez dostępu do chronionych funkcji diagnostycznych warsztat może często przeprowadzać jedynie bierną diagnostykę pojazdu klienta, na przykład odczyt kodów usterek. Aktywne prace diagnostyczne, takie jak kalibracja systemów wspomagania kierowcy, nie są już wtedy możliwe. Nawet resetowanie wskaźnika serwisowego może nie być już możliwe. Dzięki centralnemu dostępowi za pośrednictwem SDA do zawartości diagnostycznych chronionych przed dostępem przez różnych producentów, warsztat zapewnia sobie konkurencyjność, ponieważ może kontynuować szeroko zakrojoną diagnostykę w wielu modelach pojazdów w sposób oszczędzający czas i efektywny.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.

Integracja danych dot. napraw i serwisowania ze źródeł producenta.

Warsztaty motoryzacyjne coraz częściej mają do czynienia z bardziej złożonymi procesami napraw i serwisowania, takimi jak naprawa układów elektrycznych, kalibracja systemów wspomagania kierowcy, a nawet wymiana poszczególnych podzespołów.

W celu poprawy informacji dotyczących napraw i serwisowania dostarczanych w ESI[tronic] 2.0 Online, koncepcja tworzenia danych została zmieniona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem UE. Od czasu aktualizacji online w maju tego roku Bosch oferuje swoim użytkownikom oryginalne informacje fabryczne, na przykład informacje o lokalizacji podzespołów, instrukcje montażu i demontażu, a także ilustracje 3D i zdjęcia podzespołów oraz przyporządkowanie do poszczególnych modeli pojazdów. W przyszłości schematy elektryczne będą również integrowane na bazie danych fabrycznych.

Obecnie informacje ze źródeł producentów obejmują takie marki jak Mercedes-Benz, BMW, Fiat i Ford. Zawartość i marki będą stopniowo rozbudowywane w ciągu roku

Bosch łączy w ten sposób znany poziom szczegółowości oprogramowania diagnostycznego z informacjami dotyczącymi napraw i serwisowania pochodzącymi ze źródeł producenta. Mogą obowiązywać ograniczenia krajowe. Dalsze informacje dotyczące napraw i serwisowania są stale opracowywane przez firmę Bosch i są udostępniane bez żadnych ograniczeń.     

Pokrycie przez SD systemów wysokiego napięcia w modelach Mercedes-Benz.

Kompleksowa diagnostyka pojazdów elektrycznych i hybrydowych marki Mercedes-Benz.

 

Oprócz ważnej licencji na Diagnozę Sterowników (SD) warunkiem korzystania z SDA jest stabilne połączenie z Internetem oraz użycie testera diagnostycznego aktualnej generacji KTS firmy Bosch, takiego jak KTS 560, KTS 590, KTS 350 lub KTS 250.