fbyt
twtw
ytnews
Sieć warsztatów samochodowych zapraszamy
www.krugerQ.com
DCI700 stół probierczy KrugerQ
Alwi L.Wieja Bosch Delphi Diesel Centrum
Regeneracja pomp vp 30 i vp 44 pompy wtryskowe
Wtryskiwacz Bosch piezo regeneracja test ima code Quality scan
Serwis testera diagnostycznego Kts 540 Kts 350 Kts 250
Wyposażenie serwisów samochodowych ,hurtowe ceny Esi 2.0 Wtryskiwacze dpf regeneracja .

Szlifierka do końcówki wtryskiwacza piezo NEW

Szlifierka wielozadaniowa do niwelowania powłoki DLC z końcówki piezo plus w zestawie przechwyty do zaworka piezo szlif zaworka i pilnu piezo .

Szlifierka CNC LINI technologi regeneracji zaworków  w wtryskiwaczach firmy Bosch .

Szlifierka do regeneracji końcówek wtryskiwaczy wszystkich typów . Dokładny mikroskop i precyzyjny szlif z regulacją kątów pozwala na naprawę uszkodzonej końcówki wtrysku w specjalnej technologi końcówkę wtrysku Bosch Delphi Denso Siemens Bosch Piezo wszystkie rodzaje . Szlifierka do końcówek osobowe i ciężarowe pełna regulacja kątów i przylgni prowadzeń. Szlifierka precyzyjna KrugerQ mechanika precyzyjna wyposażenie pracowni common rail i pompowtryskiwaczy Ui UIs Pld Bip time KrugerQ wyposażenie precyzyjne Szlifierka do zaworków Delphi zabacz nasze wyposażenie na youtobe Repair końcówek wtryskiwaczy końcówka wtrysku nozzle. Zestaw DeteQ i szlifierka umożliwia pełną regenerację i test po szlifowaniu aby ocenić regenerowany element po regeneracji KrugerQ wyposażenie pracowni common rail najwyższa technologianzapraszamyGrinder regeneration injector tips of all types. The exact microscope and precise cut with adjustable angles allows you to repair damaged tip injection in a special technology tip of the injection Bosch Delphi Denso Siemens . Grinder terminals cars and trucks fully adjustable seat angles and track applications. Precision grinder KrugerQ precision mechanics workshop equipment common rail and unit injector Ui UIs Pld Bip time KrugerQ precision equipment Grinder valves Delphi zabacz our equipment on youtobe repair injector tips tip of the injection nozzle Set DeteQ and grinding allows full recovery and test after grinding to assess the regenerated part of the regeneration KrugerQ laboratory equipment common rail highest technologia zapraszamy

Grinding KrugerQ szlifierka KrugerQ nozzel